Nederlands Vertaalbureau ElaN Languages | Vertalingen | Taaltrainingen | Taalbaden

Niveauschalen

Van groentje tot pro

De analyse van de taalbehoeften, het interview en de schriftelijke proef bepalen het niveau van de cursist. De niveauschalen stemmen overeen met die van het Europees Taalportfolio (ETP). Het enige verschil? ElaN heeft een extra ‘niveau 0’ - voor absolute beginners die geen enkele kennis hebben van de vreemde taal. Dit geeft niet alleen een vollediger beeld, maar is bovendien ook realistischer.

Wat is het ETP?

Door de toenemende internationalisering hebben bedrijven nood aan een instrument om klaar en duidelijk de taalvaardigheid van hun medewerkers in te schatten en te vergelijken. Daarom riep de Raad van Europa het Europese referentiekader voor de Europese talen en het Europees taalportfolio (ETP) in het leven. Dat laatste zal de samenhang in het talenonderwijs van de Europese landen optimaliseren en transparanter maken. Het wil duidelijkheid over de manier waarop mensen talen leren en welk niveau ze hierin bereiken. Naast een Europese schaal van taalvaardigheid (beschrijving van de zes niveaus) is het Europees Taalportfolio het middel bij uitstek om die doelstellingen te realiseren.

Contact

Marktplein 13
3550 Heusden-Zolder

T: +32 11 43 47 64
F: +32 11 43 47 65

BE 0453.420.164

hz.info@elanlanguages.com

Recente blogposts
Taaltip

Wilt u weten hoe u voor het web schrijft of hoe u een tekst zoekmachinevriendelijk hertaalt?

Schrijf u dan in voor onze maandelijkse taaltip!