Nederlands Vertaalbureau ElaN Languages | Vertalingen | Taaltrainingen | Taalbaden

Een tolk die uw taal spreekt en begrijpt!

Tolken in maten en gewichten

Diversiteit, daar draait het om - en specialisatie. Daarom bestaan er tolken in verschillende soorten:

  • Congrestolken werken minstens met zijn tweeën per actieve taal. Zij zetten de woorden van de spreker simultaan om in de gewenste doeltaal.
  • Industriële tolken zijn geen luxe bij de installatie van nieuwe machines of productielijnen op de werkvloer. Zij brengen de instructies van de technici in klare, technische taal over.
  • Beëdigde gerechtstolken staan u pro justitia bij.
  • Chuchotage of fluistervertolking kent u wel van het journaal. Bij deze variant van het simultaantolken luistert de tolk naar de redevoering en fluistert hij de vertaling in het oor van de luisteraar.

Werken met tolken

Wat u moet weten over werken met tolken ?

Output <> input

Tolken zijn sterk afhankelijk van hun apparatuur. Alle informatie die ze nodig hebben om te weten wat ze moeten zeggen (en doen), moet hen in hun geïsoleerde cabine bereiken. Dat vereist niet alleen dat die apparatuur er is en werkt — daar zorgt ElaN wel voor — maar ook dat zij door de deelnemers en leiding van de vergadering op de juiste wijze gebruikt wordt. Onze technici zullen u daar steeds bij helpen.

Concentratie

Simultaanvertalen is een bijzonder intensieve opdracht; tolken moeten heel geconcentreerd kunnen werken. Alles wat tijdens het tolken de aandacht afleidt van datgene wat vertaald moet worden, schaadt de kwaliteit van de vertaling.

Tolkencabine

Een tolkencabine wordt normaal door meer dan één tolk tegelijk bemand. Tolken moeten elkaar vlot kunnen aflossen en vaak helpen ze elkaar met specifieke dingen.

Vertalen

Tolken vertalen niet zomaar zinnen. Ze vertalen wat een spreker wil zeggen. Om de juiste betekenis van een zin correct in te schatten, moet een tolk op elk ogenblik kunnen beschikken over dezelfde informatie als de deelnemers van de vergadering. Dat wil zeggen dat hij zowel de spreker, de zaal als de presentatie moet kunnen zien, al of niet via een monitor.

Voorbereiding

Elke organisatie heeft haar eigen ‘jargon’: functieomschrijvingen, afkortingen, begrippen die voor een buitenstaander algemeen klinken maar binnen de organisatie een complexe en soms gevoelige actualiteit kunnen aanduiden... Het is nuttig om tolken vooraf te informeren over dit soort dingen. Ze hoeven zich dan tijdens de vergadering niet het hoofd te breken over wat er eigenlijk bedoeld wordt en kunnen vooraf bepalen hoe ze bepaalde organisatie-eigen begrippen zullen vertalen.

Documentatie

Zijn de teksten van de sprekers vooraf beschikbaar? Dan kunt u die de tolken toesturen. Of (als de PowerPoint presentatie te zwaar uitvalt) u kunt hen toestaan het materiaal van uw of onze website te downloaden. Ook het verslag van vorige edities van dezelfde vergadering kan nuttig zijn.

Hoeveel tolken en cabines heeft u nodig?

Vertel ons wat u wil doen en wij vertellen u wat u voor de simultaanvertaling nodig heeft. Maar als vuistregel kun je zeggen: voor vergaderingen van minder dan een uur is één tolk doorgaans voldoende. Een meeting met vier talen veronderstelt standaard drie cabines met elk twee tolken.

Brontaal en ‘werken op relais’

Gaat het om veel talen, dan wordt doorgaans met relais gewerkt. Dat wil zeggen dat de tolken voor de minder courante talen via de Engelse (of Franse) cabine werken. Op die manier blijft het aantal tolken (en dus ook de kostprijs) beheersbaar. En vaak kan het niet anders omdat er nu eenmaal niet voor elke willekeurige taalcombinatie tolken bestaan.

Op zoek naar de juiste tolk?

ElaN beschikt over een uitgebreid tolkennetwerk dat bovendien intensief wordt opgevolgd (op basis van feedback van klanten). Wij weten exact welke tolken ervaring hebben met medische, juridische, technische of andere gespecialiseerde onderwerpen. Een tolk die uw bedrijf, uw jargon of uw sector kent staat garant voor kwaliteit.

Contact

Marktplein 13
3550 Heusden-Zolder

T: +32 11 43 47 64
F: +32 11 43 47 65

BE 0453.420.164

hz.info@elanlanguages.com

Recente blogposts
Taaltip

Wilt u weten hoe u voor het web schrijft of hoe u een tekst zoekmachinevriendelijk hertaalt?

Schrijf u dan in voor onze maandelijkse taaltip!